Хиперинфлацията принуди Венецуела да печата боливар с шест нули

Новата банкнота от 1 млн. боливара – най-големият номинал в историята на страната – в момента струва едва 0,53 долара